¦piew ma w liturgii wyj±tkowe znaczenie, gdyż jest udziałem w ¶piewach chórów anielskich przed tronem Boga. "Kto ¶piewa, ten dwa razy się modli" - pisze ¶w. Augustyn.


Zestawy ¶piewów

Schola Liturgiczna "Vox Iucunda"
Zestaw propriów na tony psalmowe
Dodatkowe wersety na Introit i Komunię